Loading...
Home Nickelmountain2018-06-19T07:34:40+00:00

Välkommen till Nickel Mountain

Ett Svenskt råvarubolag med fokus på petroleum och nickel.

Nickel Mountain har ett majoritetsägande i ett oljeprojekt utanför Tomsk i Ryssland. Därtill så äger och förvaltar vi nickelfyndigheterna i Rönnbäcken som har potential att producera 26 000 ton nickel per år under 20 års tid.