full
border
#666666
http://se.nickelmountain.se/wp-content/themes/nickelmountain/
http://se.nickelmountain.se/
#26ade4
style2
031 - 13 11 90
Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg

Historik

Vid gruvbrytning i Tyskland under medeltiden fann gruvarbetarna ett “brun-rött” mineral som man trodde var koppar, men man misslyckades med att framställa någon koppar. Mineralet fick då namnet Kupfernickel, efter Nick (Nikolaus), ett bergsrå som man trodde hade förtrollat kopparn. Senare studier har visat att det var mineralet nickelin, NiAs ,som man hade funnit.

 

Det dröjde ända tills år 1751 då svensken A.F. Cronstedt kunde framställa nickel ur kopparnickelkalk från Los gruvor i Färila socken (Hälsingland), han gav då metallen namnet Nickel.

 

Senare studier har visat att kineserna använde bl.a. meteoritiskt nickeljärn för vapentillverkning redan under medeltiden.

 

Den första stora producenten av nickel var Norge där man utvann rika nickelmineral från 1848. De stora nickelförekomsterna i Nya Kaledonien upptäcktes 1863. I Kanada upptäcktes stora nickeltillgångarna  under 1880-talet. I Sverige bröts nickelmalm i Lainejaurgruvan (Västerbotten) av Boliden under krigsåren 1941 – 1945.

 

Nickel förkommer i naturen huvudsakligen som oxider, sulfider och silikater. Nickel är ett ganska vanligt förekommande grundämne i naturen. Halterna av nickel är dock vanligtvis låga och därmed blir det kostsamt att utvinna nickel.

default
Laddar inlägg...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
on