SGU

SGU2017-11-02T00:42:13+00:00

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är den myndighet som svarar för frågor som rör jord, berg och grundvatten i Sverige. Här finner du ett urval av publikationer och beslut från SGU som berör nickel och gruvprojektet Rönnbäcken.

Ladda ner SGU:s temapublikation om nickelmarknaden.

Ladda ner SGU:s beslut om utpekande och detaljavgränsning av Rönnbäcken som riksintresse.