Pressmeddelanden

//Pressmeddelanden
Pressmeddelanden 2018-02-16T09:37:49+00:00

Offentliggörande av utfall företrädesemission (16.02.2018)
Fortsatt testprogram på 71-1 – olja påträffad även i andra intervallet (30.01.2018)
Publicering av Informationsmemorandum (22.01.2018)
Genomförd ökning av ägande i BNG och fortsatta diskussioner med betydande part (17.01.2018)
Nyemission i Nickel Mountain Resources AB (publ) (15.01.2018)
Inlett testprogram på licensområde 71-1 – olja påträffad i första intervallet (15.01.2018)
Uppdatering om utdelning av NMR-aktier från IFOX (02.01.2018)
Uppdatering om verksamheten (19.12.2017)
Stämmokommuniké för extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (11.12.2017)
Kallelse till extra bolagsstämma för Nickel Mountain Resources AB (publ) (23.11.2017)
Kvartalsrapport för Nickel Mountain Resources AB (publ) (22.11.2017)
Delårsrapport 3 kvartalet 2017 Nickel Mountain Resources AB (publ) (22.11.2017)
Borrningarna i Orrbäcken är slutförda (21.11.2017)
Nickel Mountain Resources har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 22,9 miljoner kronor (14.11.2017)
Uppdatering om utdelning av aktier (18.10.2017)
Uppdatering om verksamheten (13.10.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017 (28.08.2017)
Delårsrapport 2017 Nickel Mountain Resources AB (publ) (28.08.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) inleder borrprogram vid Orrbäcken (17.08.2017)
Nytt antal aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) (25.07.2017)
Uppdatering om petroleumprojektet i Tomsk (10.07.2017)
Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (09.06.2017)
Resultat från geofysiska mätningar vid Orrbäcken (08.06.2017)
Bilaga – Resultat från geofysiska mätningar vid Orrbäcken (08.06.2017)
Emission av konvertibler i Nickel Mountain Resources AB (publ) (01.06.2017)
Ökning av antalet aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) (29.05.2017)
Stämmokommuniké för extrastämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (24.05.2017)
Delårsrapport Q1 2017 Nickel Mountain Resources AB (publ) (24.05.2017)
Årsredovisning för Nickel Mountain Resources AB (publ) (17.05.2017)
Kallelse bolagsstämma Nickel Mountain Resources AB (publ) 08.06.2017 (09.05.2017)
Kallelse extra bolagsstämma Nickel Mountain Resources AB (publ) 24.05.2017 (24.04.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) samt Interfox Resources tecknar avtal om förvärv av Mezhlisa Resources Cyprus Limited (31.03.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 (24.02.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) inleder geofysiska mätningar vid Orrbäcken (22.02.2017)
Handel i Nickel Mountain Resources AB (publ) inleds den 16 december på NGM Nordic MTF (09.12.2016)