full
border
#666666
http://se.nickelmountain.se/wp-content/themes/nickelmountain/
http://se.nickelmountain.se/
#26ade4
style2
031 - 13 11 90
Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg

Styrelse, Ledning och Revisor

Styrelseledamöter

 

Patric Perenius, styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Archelon AB (publ) och Orezone AB. Ledamot i Dividend Sweden AB (publ).

Innehav i NMR : 0

 

Tore Hallberg

Född 1950, geolog, Västra Frölunda.

VD för Archelon AB (publ).

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ).

Innehav i NMR : 0

 

My Simonsson

Född 1976, advokat, Bovallstrand.

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ), Advokatbyrån Simonsson AB och Smögens Fiskauktion AB. Suppleant i ett flertal privata bolag.

Aktieinnehav i NMR: 0

 

Torbjörn Ranta

Född 1962, civilekonom, Stockholm.

VD för Arctic Roe of Scandinavia AB.

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot och suppleant i ett flertal privata bolag, bland annat Arctic Roe of Scandinavia AB. Innehav i NMR: 0

 


 

Ledande befattningshavare

 

Johan Sjöberg, verkställande direktör

Född 1974, geolog, Skurup.

Innehav i NMR : 0

Johan har över 10 års erfarenhet av gruvor och prospektering i Sverige och har bland annat jobbat för Dragon Mining på Svartlidengruvan och har de senaste åren varit chefsgeolog på Nickel Mountain AB.

 


 

Revisor 

 

Carl Magnus Kollberg

Född 1951, auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Postadress:

Carl Magnus Kollberg c/o Moore Stephens KLN AB

Lilla Bommen 4

411 04 Göteborg.

default
Laddar inlägg...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
on