full
border
#666666
http://se.nickelmountain.se/wp-content/themes/nickelmountain/
http://se.nickelmountain.se/
#26ade4
style2
031 - 13 11 90
Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg

Samhällsekonomisk effekt

På uppdrag av Nickel Mountain genomförde under hösten 2012  ÅF Infraplan  en studie av de övergripande samhällseffekter som en gruvetablering i Rönnbäcken förväntas medföra. ÅF Infraplans rapport visar att hela regionen och särskilt de västra delarna av Storumans kommun kommer att få avsevärt fler arbetstillfällen. Detta är särskilt viktigt för Tärnaby-Hemavan med omgivning samt de mindre samhällena runt omkring, bl a Forsmark och Slussfors. Den beräknade sysselsättningseffekten lokalt i kommunen, regionalt i Västerbottens län samt nationellt, är baserad på en samhällsekonomisk effektstudie i december 2012 av Luleå Tekniska Universitet (LTU) i samarbete med Raw Materials Group (RMG). Klicka på länkarna nedan för att ladda ner respektive rapport.

 

Gruvprojektet Rönnbäcken – en studie av övergripande samhällseffekter av ÅF Infraplan (Februari 2013)

 

Samhällsekonomisk effektstudie av Rönnbäcken – Luleå Tekniska Universitet (December 2012)

 

 

Storumans kommun har i egen regi genomfört två samhällsekonomiska studier.

 

Investeringseffekter i Storumans kommun – analys och konsekvensbedömning av planerade investeringar i regionen (April 2012)

 

Socioekonomi Storumans kommun (September 2011)

default
Laddar inlägg...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
on