Välkommen till Nickel Mountain

Ett Svenskt råvarubolag med fokus på petroleum och nickel.

Nickel Mountain är sedan juli 2020 huvudägare till Vilhelmina Mineral AB (www.vilhelminamineral.com) Nickel Mountain har vidare ett majoritetsägande i ett oljeprojekt utanför Tomsk i Ryssland samt så äger och förvaltar vi nickelfyndigheterna i Rönnbäcken som har potential att producera 26 000 ton nickel per år under 20 års tid.