Några av nickels unika egenskaper är att det är mycket motståndskraftigt mot korrosion och värme. Nickel möjliggör också rena och hygieniska ytor för matvaruindustrin.

Nickel används till mer än 85 procent i olika metallegeringar, varav rostfritt stål är det största användningsområdet med ca. 65 %. I övrigt används nickel i höglegerade stål och i olika superlegeringar ca. 20 %. Metallisk nickel används vid förnickling av ytor (ca. 9 % av konsumtionen). Resterande 6 % av konsumtionen används till gjutgods, elektroniska komponenter, mynt, batterier, katalysatorer och elektroder.

Till en viss del finns även en slutanvändning av nickel inom byggande, arkitektur och vattenförsörjning.