Nickel är en metall som lämpar sig mycket väl för återvinning. Rostfritt stål, som är det största användningsområdet, har mycket hög återvinningsgrad. Nicklets kretslopp är dock tämligen utdraget eftersom rostfritt stål har lång livslängd. Den mängd material som återvinns reflekterar därför produktionen som den såg ut för två eller tre decennier sedan. Av det återvunna nicklet går dock bara 1,5 % till produktion av nickelmetall, huvuddelen av skrotet går direkt till omsmältning för produktion av rostfritt stål. Återvinningen av nickel har de senaste åren legat på ca. 350 000 ton eller ca. 25 % av den totala efterfrågan på primärt nickel.