Den globala konsumtionen av primärt nickel har successivt ökat till 1,87 miljoner ton 2014 från 1,23 miljoner ton år 2009. Den trendmässiga ökningstakten har varit ca 2,4 %, ungefär 32 000 ton per år, de senaste årtiondena. De är framförallt de asiatiska länderna med Kina i spetsen som står för den ökande efterfrågan, där utvecklingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle går allt fortare.

Konsumtion och produktion föll dock något år 2009 på grund av finanskrisen.

Kina stod år 2009 för 32 % av världens förbrukning av nickel mot endast 4 % tio år tidigare.

De fyra största förbrukarna av primärt nickel år 2009 var Kina, Japan, USA och Tyskland med respektive 442 500, 121 300, 90 300 och 80 100 ton per år.

Den primära gruvproduktionen av nickel har ökat från 1,32 till 1,99 millioner ton från 2009 till 2014.

Världens fyra största producenter av primär nickelmetall år 2009 var Ryssland, Kina, Japan  och Australien med respektive 254 000, 253 800, 144 300 och 129 300 ton per år.

Priset på nickel fastställs dagligen på metallbörsen i London och dagsaktuell prisinformation kan hittas här: http://www.lme.com/metals/non-ferrous/nickel/

Nickel så väl som andra basmetaller är väldigt volatila och priserna styrs i stor utsträckning av de globala ekonomiska trenderna. De senaste tio åren har månadspriserna varierat mellan 51 783 och 8 507 $/ton. Ledtiderna på att starta gruvor är långa, vanligen mer än 10 år, varför prissättningen mestadels sker som en kombination av lagervolymer och efterfrågan.