Nickel är en fantastisk metall som legerat med järn starkt bidragit i urbaniseringsprocessen från bondesamhälle till välfärdssamhälle. Tack vare nickel i rostfria produkter och verkstadsstål har den tekniska utvecklingen mot mer avancerade produkter kunnat fortgå. Utan rostfritt stål var det inte givet att utveckla moderna industriprodukter och processindustrier eftersom de snabbt skulle rosta sönder. De avancerade legeringsmetallerna driver i dag på “hightech” utvecklingen i väst. Utan legeringsmetallerna skulle inte våra avancerade stålkonstruktioner, processindustri och högpresterande maskiner finnas.