Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Nickel Mountain Resources AB (publ) (20.11.2020.)
Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020 (20.11.2020.)
Positivt besked från Skatteverket avseende tillämplighet av lex Asea vid utdelning av Tomskprojektet (17.11.2020.)
Kallelse till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (16.11.2020.)
Notice of Extraordinary General Meeting of the shareholders in Nickel Mountain Resources AB (publ) (16.11.2020.)
Focusing business on base metals – new company name suggested, additional write down in value of Russian oil project and preparation to spin out asset (16.11.2020.)
Fortsatt renodling av verksamheten mot basmetaller: föreslår namnbyte, förbereder för utdelning av samt beslutar om nedskrivning av värdet på det ryska oljeprojektet (16.11.2020.)
Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar att Natura 2000 prövning behöver genomföras för slutlig bedömning av ansökan om bearbetningskoncession (12.10.2020.)
Rapport kring arbetet med reguleringsplan för planerad gruva i Norge (29.09.2020.)
Förvärv av 98% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört (08.09.2020.)
Financial report second quarter 2020 (August 21, 2020)
Delårsrapport andra kvartalet 2020 NMR (21.08.2020)
Nickel Mountain Resources AB (publ) announces financial report second quarter 2020 (August 21, 2020)
Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 (21.08.2020.)
Dotterbolaget Vilhelmina Mineral upphör med egna pressmeddelanden och delårsrapporter efter tillbakadragen ansökan om notering (21.07.2020.)
Nytt antal aktier efter registrering (13.07.2020.)
Nickel Mountain Resources utser ny VD (8.7.2020.)
Nytt antal aktier efter registrering (03.07.2020.)
Förvärv av 95% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört (03.07.2020)
Stämmokommuniké från Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (30.06.2020)
Kvittningsemission till rådgivaren för Vilhelminaaffären (29.06.2020)
Strategi för fortsatt utveckling av verksamheten (23.06.2020)
Offentliggörande av Årsredovisning och Revisionsberättelse (09.06.2020)
Nickel Mountain Resources AB (publ) publicerar fullständiga förslag till Årsstämman 30 juni 2020 (09.06.2020)
Nickel Mountain Resources AB (publ) beslutar om apportemission (05.06.2020)
Nickel Mountain Resources AB (publ) Kallelse till Årsstämma (29.05.2020)
Mandatavtal med IFOX Investments AB (publ) avslutat (25.05.2020)
Delårsrapport första kvartalet, januari – mars 2020 (25.05.2020)
Nickel Mountain Resources AB (publ) ändrar datum för Årsstämma (20.04.2020)
Vilhelmina Mineral publicerar informationsmemorandum (14.04.2020)
Vilhelmina Mineral ökar ägandet i Joma Gruver AS till 75% (06.04.2020)
Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (03.04.2020)
Uppdatering Ryssland samt föreslagen affär avseende Vilhelmina Mineral (17.03.2020)
Kallelse extra bolagsstämma Nickel Mountain Resources AB (publ) (17.03.2020)
Nytt antal aktier efter registrering (16.03.2020)
Nickel Mountain Resources tecknar avtal om förvärv av gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral samt förvärvar ett guldprojekt i Finland (09.03.2020)
Bokslutskommuniké 2019 Vilhelmina Mineral (09.03.2020)
Preliminary Economic Assessment (09.03.2020)
Vilhelmina Mineral Företagspresentation (09.03.2020)
Bokslutskommuniké 4 kvartalet 2019 (26.02.2020)
Finansiell kalender (27.12.2019)
Delårsrapport tredje kvartalet, juli – september och de första nio månaderna 2019 (26.11.2019)
Förlängning av undersökningstillstånd Kattisavan (14.10.2019)
Delårsrapport andra kvartalet, april – juni och de första sex månaderna 2019 (28.08.2019)
Förlängning av undersökningstillstånd Orrbäcken (23.08.2019)
Nytt antal aktier efter registrering – ändrade datum (09.08.2019)
Nytt antal aktier efter registrering företrädesemission (06.08.2019)
Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (11.06.2019)
Offentliggörande av utfall företrädesemission (03.06.2019)
Delårsrapport första kvartalet, januari – mars 2019 (29.05.2019)
Offentliggörande av Årsredovisning (21.05.2019)
Offentliggörande av informationsmemorandum (10.05.2019)
Kallelse till Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (10.05.2019)
Stämmokommuniké för extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (02.05.2019)
Nickel Mountain Resources AB (publ) Extra Bolagsstämma (16.04.2019)
Nickel Mountain Resources har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 24,8 miljoner kronor (04.04.2019)
Nickel Mountain Resources ökar ägandet till 72,4 procent i BNG (28.03.2019)
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober – december 2018 (12.02.2019)
Finansiell kalender (28.12.2018)
Uppdatering (28.12.2018)
Aktieförsäljning med likvid till IFOX (18.12.2018)
Offentliggörande av Bolagsbeskrivning (14.12.2018)
Bilaga Informationsmemorandum (14.12.2018)
Delårsrapport tredje kvartalet, juli – september och de första nio månaderna 2018 (20.11.2018)
Förtydligande angående skulder i Tomsk (30.10.2018)
Nytt antal aktier efter registrerad nyemission (25.10.2018) 
Genomförande av riktad nyemission (15.10.2018) 
Geologisk Rapport avseende tillgången i Tomsk (07.09.2018) 
Delårsrapport andra kvartalet, april – juni och de första sex månaderna 2018 (23.08.2018) 
Nickel Mountain Resources AB (publ) slutlig del av analys av oljeprover i Tomsk (09.07.2018) 
Bilaga 1 (09.07.2018) Bilaga 2 (09.07.2018)
Ledningsförändring i Nickel Mountain Resources AB (publ) (28.06.2018)
Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (28.06.2018)
Första del av analys av oljeprover i Tomsk (20.06.2018)
Aktieförsäljning med likvid till dotterbolag (12.06.2018)
Årsredovisning för Nickel Mountain Resources AB (pub) (07.06.2018)
Analys av oljeprover i Tomsk ännu pågående (01.06.2018)
Kallelse bolagsstämma Nickel Mountain Resources AB (publ) (29.05.2018)
Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) inställd på grund av försenad revision (22.05.2018)
Nickel Mountain Resources AB (publ) Delårsrapport första kvartalet, januari – mars 2018 (15.05.2018)
Uppdatering från Bolaget (30.04.2018)
Nickel Mountain Resources AB (publ): Årsstämma (23.04.2018)
Nytt antal aktier efter konvertering av konvertibler (21.03.2018)
Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission (05.03.2018)
Kolväteförekomster konstaterade i Kritalagren på 71-1 vid fortsatta tester av brunn 4 (26.02.2018)
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober – december 2017 (21.02.2018)
Offentliggörande av utfall företrädesemission (16.02.2018)
Fortsatt testprogram på 71-1 – olja påträffad även i andra intervallet (30.01.2018)
Publicering av Informationsmemorandum (22.01.2018)
Genomförd ökning av ägande i BNG och fortsatta diskussioner med betydande part (17.01.2018)
Nyemission i Nickel Mountain Resources AB (publ) (15.01.2018)
Inlett testprogram på licensområde 71-1 – olja påträffad i första intervallet (15.01.2018)
Uppdatering om utdelning av NMR-aktier från IFOX (02.01.2018)
Uppdatering om verksamheten (19.12.2017)
Stämmokommuniké för extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (11.12.2017)
Kallelse till extra bolagsstämma för Nickel Mountain Resources AB (publ) (23.11.2017)
Kvartalsrapport för Nickel Mountain Resources AB (publ) (22.11.2017)
Delårsrapport 3 kvartalet 2017 Nickel Mountain Resources AB (publ) (22.11.2017)
Borrningarna i Orrbäcken är slutförda (21.11.2017)
Nickel Mountain Resources har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 22,9 miljoner kronor (14.11.2017)
Uppdatering om utdelning av aktier (18.10.2017)
Uppdatering om verksamheten (13.10.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017 (28.08.2017)
Delårsrapport 2017 Nickel Mountain Resources AB (publ) (28.08.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) inleder borrprogram vid Orrbäcken (17.08.2017)
Nytt antal aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) (25.07.2017)
Uppdatering om petroleumprojektet i Tomsk (10.07.2017)
Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (09.06.2017)
Resultat från geofysiska mätningar vid Orrbäcken (08.06.2017)
Bilaga – Resultat från geofysiska mätningar vid Orrbäcken (08.06.2017)
Emission av konvertibler i Nickel Mountain Resources AB (publ) (01.06.2017)
Ökning av antalet aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) (29.05.2017)
Stämmokommuniké för extrastämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (24.05.2017)
Delårsrapport Q1 2017 Nickel Mountain Resources AB (publ) (24.05.2017)
Årsredovisning för Nickel Mountain Resources AB (publ) (17.05.2017)
Kallelse bolagsstämma Nickel Mountain Resources AB (publ) 08.06.2017 (09.05.2017)
Kallelse extra bolagsstämma Nickel Mountain Resources AB (publ) 24.05.2017 (24.04.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) samt Interfox Resources tecknar avtal om förvärv av Mezhlisa Resources Cyprus Limited (31.03.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 (24.02.2017)
Nickel Mountain Resources AB (publ) inleder geofysiska mätningar vid Orrbäcken (22.02.2017)
Handel i Nickel Mountain Resources AB (publ) inleds den 16 december på NGM Nordic MTF (09.12.2016)