Kommande rapporttillfällen

  • Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020 lämnas den 19 februari 2021
  • Årsredovisning 2020 lämnas den 30 april 2021
  • Delårsrapport för perioden januari – mars 2021 lämnas den 21 maj 2021
  • Årsstämma 2021 hålls den 26 maj 2021
  • Delårsrapport för perioden april – juni 2021 lämnas den 20 augusti 2021
  • Delårsrapport för perioden juli – september 2021 lämnas den 19 november 2021
  • Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021 lämnas den 18 februari 2022