Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer att presentera Bolagets hel- och delårsrapporter under 2019 enligt nedanstående:

  • Fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2018 – 2019-02-12
  • Första kvartalet 2019 – 2019-05-29
  • Offentliggjord Årsredovisning 2018 – 2019-05-21
  • Årsstämma – 2019-06-11
  • Andra kvartalet och de första sex månaderna 2019 – 2019-08-28
  • Tredje kvartalet och de första nio månaderna 2019 – 2019-11-26
  • Fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019 – 2020-02-26