Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer att presentera Bolagets hel- och delårsrapporter under 2020 enligt nedanstående:

  • Fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019 – 2020-02-26
  • Första kvartalet 2020 – 2019-05-25
  • Offentliggörande Årsredovisning – 2019-05-25
  • Årsstämma – 2019-05-26
  • Andra kvartalet och de första sex månaderna 2020 – 2020-08-21
  • Tredje kvartalet och de första nio månaderna 2020 – 2020-11-20
  • Fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2020 – 2021-02-19