Nickel Mountain har som målsättning att verka för en levande och öppen dialog med lokala intressenter som berörs av vår verksamhet och vi har som ambition att ständigt förbättra arbetsmetodiken. Därför uppmuntrar och välkomnar vi alla förslag och initiativ som kan utveckla vår verksamhet.