Styrelseledamöter

Patric Perenius, styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Archelon AB (publ), Goldore Sweden AB (publ) och Nickel Mountain AB. Ledamot i Dividend Sweden AB (publ).

Tore Hallberg

Född 1950, geolog, Västra Frölunda.

VD för Archelon AB (publ).

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ), Goldore Sweden AB (publ) och Nickel Mountain AB.

My Simonsson

Född 1976, advokat, Bovallstrand.

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ), Advokatbyrån Simonsson AB och Nickel Mountain AB. Suppleant i ett flertal privata bolag.

Torbjörn Ranta

Född 1962, civilekonom, Stockholm.

VD för Arctic Roe of Scandinavia AB.

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nickel Mountain AB samt ledamot och suppleant i ett flertal privata bolag, bland annat Arctic Roe of Scandinavia AB.


Ledande befattningshavare

Anders Thorsell, VD samt styrelseledamot

Född 1973, jur. kand, Spånga.

VD för IFOX Investments AB (publ).

Ledamot i styrelsen sedan 2017. Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Acroterra Lithium AB. Ledamot i Connector Corporate Finance AB, Solidar Fonder AB och Solidar Pension AB.

Johan Sjöberg, ansvarig för nickelprospektering

Född 1974, geolog, Skurup.

Johan har över 10 års erfarenhet av gruvor och prospektering i Sverige och har bland annat jobbat för Dragon Mining på Svartlidengruvan och har de senaste åren varit chefsgeolog på Nickel Mountain AB.


Revisor 

Carl Magnus Kollberg

Född 1951, auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Postadress:
Carl Magnus Kollberg c/o Moore Stephens KLN AB
Lilla Bommen 4
411 04 Göteborg.


Mentor 

Eminova Fondkomission AB

Adress:
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
E-post: Adviser@eminova.se
Telefon: 08 684 211 10