Styrelseledamöter

Neil Said, styrelsens ordförande

Född 1979, Juris doctor University of Toronto and Bsc in Economics Wilfrid Laurier University.

Styrelseordförande sedan 2020.

Patric Perenius

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Jonas Dahllöf

Född 1963, MBA Handelshögskolan, Advanced Management Programme Insead

Ledamot i styrelsen sedan 2020.

My Simonsson

Född 1976, advokat, Bovallstrand.

Ledamot i styrelsen sedan 2016.

Peter Hjorth, verkställande direktör, styrelseledamot

Född 1965, MBA Handelshögskolan

Verkställande direktör och ledamot i styrelsen sedan 2020.

Anders Thorsell

Född 1973, jurist.

Ledamot i styrelsen sedan 2017.


Ledande befattningshavare

Peter Hjorth, verkställande direktör, styrelseledamot

Född 1965, MBA Handelshögskolan

Verkställande direktör och ledamot i styrelsen sedan 2020.

Anders Thorsell, styrelseledamot

Född 1973, jurist.

Ledamot i styrelsen sedan 2017.


Revisor 

Öhrling PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor

Henrik Boman

Född 1974, auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Postadress:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
11397 Stockholm


Mentor

Eminova Fondkomission AB

Adress:
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
E-post: Adviser@eminova.se
Telefon: 08 684 211 10