IOGT är ett ryskt expertbolag som har utvecklat nya innovativa lösningar och teknologier för att utvärdera olje- och gasfyndigheter. IOGT ingår i Gazprombankgruppen och har stor erfarenhet från såväl prospektering för bolag inom Gazpromsfären som andra ryska och internationella prospekteringsbolag. Teamet inom IOGT, varav 15 disputerade experter, har utvecklat en unik metod för att bestämma vilken typ av vätska som finns i en brunn; olja, gas eller vatten, samt att beräkna mättnadsgraden.

Den 15 juli startade IOGT att samla in information från brunn 4. IOGT använde ett magnetiskt impulsinstrument, som kan upptäcka defekter i fodret runt hålet, och kunde på så vis bedöma skicket på foderrören från toppen till botten i borrhålet. Genom ytterligare en rad spektroskopiska metoder har IOGT utvärderat reservoarens beskaffenhet och har bedömt mättnadsgraden av olja, vatten och gas.

Analysen bekräftar de tidigare slutsatser från tredjepartskonsulters rapporter samt historiska data från de ursprungliga arbetena under sovjettiden om att det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket. IOGT:s analys bekräftar vidare som exempel att det troligen finns betydande förekomster av olja och gas på ett djup av 3 813 till 3 829,7 meter med en genomsnittlig mättnadsgrad om 62%. Det var vid detta djup, 3 810 meter, som man under de sovjetiska borrningarna 1977 i brunn 2 stötte på olja och gas, vilket resulterade i okontrollerbara flöden.

IOGT Final Report 4 71-1

IOGT Final Report

Well log 1555-1610

Well log 2590-4010