KattisavanNordost om byn Kattisavan i Lycksele kommun, södra Lappland, har Nickel Mountain sökt ett undersökningstillstånd för prospektering efter guld. Tillståndet har en total area om 888 ha och är lokaliserat över en kraftigt magnetisk zon i kontakten mellan två granitintrusiv. Området har likheter med de zoner som är värd för både Svartlidens guldgruva samt guldmineraliseringen i Fäboliden som Dragon Mining nu jobbar med att ta i produktion. Kattisavan ligger mitt i den guldanomala zon som ofta kallas Guldlinjen som har karaktäristiska drag som tyder på att det finns flera guldfyndigheter i ett så kallat ’gold camp’ eller om man så vill ett regionalt kluster av fyndigheter som alla delar bildningsmiljö och geologiska nyckelfaktorer.

I isrörelseriktningen sydost om Kattisavan-zonen finns det flera kraftiga guldanomalier i morän och det är företagets tolkning att dessa kan härröra från den aktuella zonen. Första stegen i prospekteringen blir att göra geokemisk provtagning, kartering och markgeofysiska mätningar. Området har tidigare inte prospekterats systematiskt, endast viss blockletning har förekommit.

Ett första arbetsprogram med markgefysiska mätningar samt kartering är planlagt till hösten 2016 och förväntas ge detaljerad information som kan ligga till grund för ytterligare undersökningar och eventuell borrning under 2017.