Nickelfyndigheterna i Rönnbäcken, Björkvattsdalen, har varit kända för fackfolk sedan 1940-talet. Geologiska undersökningar i form av bland annat kärnborrning har skett sedan dess. Boliden fick utmål inom området och gjorde en provbrytning på 1970-talet.

Nickel Mountain fick undersökningstillstånd år 2005 och har gjort undersökningar med bland annat borrningar i Vinberget och Rönnbäcknäset och nu senast i Sundsberget.